برای ثبت آگهی خود باشماره ثابت۶۶۶۵۵۹۴۲ و ارسال اطلاعات آگهی با شماره تلگرام ۰۹۱۹۶۴۹۴۳۲۰تماس حاصل بفرمایید.

عرضه لوازم برق صنعتی و روشناییاطلاعات این آگهی به علت منقضی شدن قابل مشاهده نمی باشد