یادتان باشد، تا آنچه که در پشت سرتان است را رها نکرده باشید، نخواهید توانست به آنچه که در پیش رویتان است دست بیابید.

نیازمندیهای اینترنتی خانه آگهی

تولید کننده ساعت دیواری و تبلیغاتیاطلاعات این آگهی به علت منقضی شدن قابل مشاهده نمی باشد