یادتان باشد، تا آنچه که در پشت سرتان است را رها نکرده باشید، نخواهید توانست به آنچه که در پیش رویتان است دست بیابید.

نیازمندیهای اینترنتی خانه آگهی

گروه موزیک و خدمات مجالساطلاعات این آگهی به علت منقضی شدن قابل مشاهده نمی باشد