برای ثبت آگهی خود باشماره ثابت۶۶۶۵۵۹۴۲ و ارسال اطلاعات آگهی با شماره تلگرام ۰۹۱۹۶۴۹۴۳۲۰تماس حاصل بفرمایید.

تولید استیل جات پزشکی و بیمارستانیاطلاعات این آگهی به علت منقضی شدن قابل مشاهده نمی باشد